Digiõpikud ja seadmed

Nutitelefonid, tahvelarvutid ja teised uudsed seadmed on muutunud igapäevaelu lahutamatuks osaks. Muutused on nähtavad ka haridusasutustes – igal õppeaastal kasutab üha suurem arv haridusasutusi võimalusi, mida pakub digiajastu.

Digiseadmete kasutamisega rikastatakse õppetööd ja arvestatakse paremini õppijate vajadusi ja võimeid, aidates neil saavutada paremaid õpitulemusi. Ühtlasi suureneb oluliselt õpilaste digipädevus, mille tähtsust on raske alahinnata. Selle all mõistetakse valmisolekut kasutada digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas teadmusühiskonnas nii töökohal, õppimisel, kodanikuna tegutsedes kui ka kogukondadega suheldes.

Nutiklass uue õppemeetodina võimaldab õppeprotsessile läheneda oluliselt interaktiivsemalt ja kaasahaaravamalt, kui seni on olnud võimalik. Nutikate klassiruumide lahendus on ennast tõestanud juba paljudes koolides üle Eesti.

Koolisüsteemide OÜ on üheskoos partneritega töötanud välja nutiklassi terviklahenduse, mis hõlmab endas:

  • digiõpikuid
  • tahvelarvuteid
  • teisi ühilduvaid seadmeid

Huvi korral küsige nõu meiliaadressil  digiopikud@koolisysteemid.ee