SMS-teavitusteenuse aktiveerimine

Kellele SMS teavitusteenus on suunatud?

SMS teavitusteenus on suunatud kõikidele õppeasutustele kiireloomuliste teavituste edastamiseks õppeasutusega seotud isikutele.

Millal on hea SMS teavitusi kasutada?

Paljudel juhtudel ajab asja ära e-posti teel teavitamine, aga kui teinekord on mõne kiireloomulisema teate edastamiseks vaja kasutada kiiremat viisi, siis sobib selleks suurepäraselt SMS-i teel teavituse edastamine. Seda eriti olukorras, kus teade on vaja edastada korraga enam kui ühele isikule.

Alljärgnevalt on toodud mõned näited olukordadest, kus SMS-i teel teavitamine võib tihti olla efektiivsem kui e-posti teel teavitamine.

• Meeldetuletused
- mõni tund/loeng jääb ära, tunni/loengu algusaeg on muutunud
- toiduraha, ekskursiooni või teatripileti eest tasumise meeldetuletus
- oluline lisainfo toimuva ürituse kohta
- meeldetuletus ürituse toimumise kohta

• Üritused – nt. spordipäev, muuseumi külastus, ekskursioon, lastevanemate koosolek, ekskursioon, koolitus vm.
- aeg/koht on muutunud
- viimane võimalus üritusele registreerimiseks
- registreerimise kinnitus
- midagi on vaja lisaks kaasa võtta

• Personaalsed teated, tunnustused
- õnnitlused (nt. sünnipäev, tööjuubel, uus pereliige, Naistepäev vm)
- tänuavaldus (nt. töögrupis või üritusel osalemise ja panuse eest;
- kiitus (nt. initsiatiivi, heade töötulemuste või muude tööalaste saavutuste jms eest)

• Avarii ja/või õnnetusjuhtumid
- hoonest evakueerimise vajadus
- teated avariidest/häiretest

Kui palju SMS teavituse saatmine maksab?

Korraga kuni 100 SMS teavituse väljasaatmise õiguse ostmine maksab alla 0,1 euro/tk (lisandub käibemaks). Väljaostetud SMS teavitusi saab kasutada terve kalendriaasta jooksul ja iga kool ise otsustab, kui palju SMS teavitusi soovib oma kontole väljasaatmiseks ette osta. Enam kui 100 SMS teavituse väljasaatmise õiguse ostmisel palume õppeasutustel küsida personaalset pakkumist.

Kuidas saab õppeasutus hakata SMS teavitusteenust kasutama?

Teenuse kasutamine eeldab lepingu sõlmimist Minu Kool lisateenuseid arendava Koolisüsteemide OÜ-ga. Lepingu sõlmimisega õppeasutustele mingit kulu ei kaasne. Leping on aluseks SMS teavitusteenuse kasutamiseks ja annab õppeasutusele võimaluse teenust tasuta proovida.

Kui tunnete SMS-teavitusteenuse vastu huvi või soovite teenust kasutama hakata, siis võtke palun ühendust täites väljad alloleval vormil, kirjutades aadressile tellimus@koolisysteemid.ee või helistades numbril 603 6003.

Tehniline info

Ühe SMS-teate pikkus on 160 tähemärki. Teadete edastamine toimub läbi Minu Kool keskkonna. Teate saajaid saab valida kasutajagruppide ja lisafiltri abil, niimoodi on mugav teate saajateks määrata nii suuri gruppe kui ka otsida välja üksikud kasutajad. Teate saatmisel ei ole oluline, millise mobiilioperaatori kasutaja teate saaja on.

Kasutajate infot (telefoninumbrit kuhu teade saadetakse, klassi/ametikohta filtreerimise hõlbustamiseks) saab vajadusel täiendada ja uuendada kasutaja staatuste juures – seda saab muuta kas eraldi ainult üksikute kasutajate kohta või ka massimportimise teel paljude kasutajate kohta korraga.

 

Huvi korral täida ankeet!